Αντικατάσταση φλάτζας σταυρού μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου

Στην Αξοτεχνική ασχολούμαστε καθημερινά με κεντρικούς άξονες, ημιαξόνια και σταυρούς fix οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα ή έχουν πρόχειρα επισκευαστεί.

Αντικατάσταση φλάτζας σταυρού μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου

Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται η αντικατάσταση από την Αξοτεχνική της φλάτζας σταυρού μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου, με γνήσια φλάτζα, η οποία είναι σωστά ζυγοσταθμισμένη (αριστερά).

Δεξιά της φωτογραφίας φαίνεται η πρόχειρα κολλημένη φλάτζα η οποία «καλύπτει» προσωρινά το πρόβλημα.

Η επισκευή με πρόχειρο τρόπο και όχι με γνήσια φλάντζα σταυρού μετάδοσης κίνησης θα έχει πολύ μικρό διάστημα ζωής.

Επίσης η κακή επισκευή δημιουργεί προβλήματα στη μετάδοσης κίνησης του αυτοκινήτου με επακόλουθο την πρόσθετη ζημιά σε άλλα κινητήρια μερη του αυτοκινήτου.

Bookmark the permalink.

One Response to Αντικατάσταση φλάτζας σταυρού μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *